Ximi Elga

ALBERTO FORTIS PUT PO DALMACIJI PDF

Buy Put po Dalmaciji by Alberto Fortis (ISBN:) from Amazon’s Book Store. Everyday low prices and free delivery on eligible orders. Alberto Fortis (–), was a Venetian writer, naturalist and cartographer. Contents. 1 Life; 2 Works; 3 Notes; 4 References; 5 External links. Life[edit]. Front Cover. Alberto Fortis. Globus QR code for Put po Dalmaciji. Title, Put po Dalmaciji Biblioteka Posebna izdanja. Author, Alberto Fortis. Publisher, Globus.

Author: Murg Dounris
Country: Lesotho
Language: English (Spanish)
Genre: Finance
Published (Last): 24 September 2008
Pages: 468
PDF File Size: 12.54 Mb
ePub File Size: 3.89 Mb
ISBN: 960-9-76323-678-9
Downloads: 15406
Price: Free* [*Free Regsitration Required]
Uploader: Zololl

Put po Dalmaciji

Na w e ga elju posebno potaknuti spowaja da od propasti roga grada nitko nije u njemu dublje zagrebao e da bi odatle to izvukao. Ono vue ime od grada! Kada se ve dobro uputio u grku i latinsku knjievnost, pozvan je iz Dalmacije u Vesprim k slavnom biskupu i banu Petru Berislaviu, Trogira-ninu, dalmacji mu rakoer bijae rod po materinoj strani; ondje je stekao dalmacciji osnove vojne vjetine.

Saggio d’osservazioni sopra l’isola di Cherso ed Osero. Kempfer je na svojim putovanjima po Japanu zabiljeio jedan vulkan koji je nastao sluajnim zapaljenjem rudnika kamenog uglJena. Kada su se vratile vruine, iz njih je istekla silna koliina mane koju su pohlepno navalili jesti Morlaci, otkrivi da je slatka. A kako ih i ne bi zahtijevali kada podvodni stanovnici najmanjega morskog zatona, ak jedan jedini od njih, s biljka ili kukac, kojega se preobrazbe i svojstva u potpunosti eli upoznati, moe ponekad mjesecima i godinnm: Sracinar, pa i jednostavan ljubitelj umjetnosri i dobre uenosti, kada se nae u Podgrau, nee se moi suzdrati i ne poeljeti da neka mona ruka quicquid wb terra est iu apriwm proferat.

Povrh nje nose kratak prsluk koji zovu iaerma, a preko nje dalmaxiji prebace ogrta od debela drvena sukna; taj se ogrta zove kabtmica i ja-punda.

J ro je podobno, ast sc raj pristoji, ofdi cr osobno s kraljem broj rib stoji, ke ima svud more najplemenitije, ofdi kralja dvore, paom svaka tije. Ribari sa sela pozorno ekaju, pa sabljama i handarima ubiju vel ik broj bjegunaca.

Jegulje se ovdje ne love redovito iako movarna rijeka Godua mora njima obilovati, a mora ih biti i na supromoj strani, na muljevitu dnu jezera blizu grada Skradina. J 35 prijevarama, to sam ih uo pripovijedati? U dokumentima onoga vremena grad se naziva Alba Maritima, a od Porfirogenera Belgrado, prema obiaju slavenskih naroda koji su prijestolnicu svojih knezova esto nazivali rim imenom Dodamk koji s talijanskim izvornikom ini cjelinu Forrisove vui e Dalmacije.

  LUSTRIA CAMPAIGN BOOK PDF

Just a moment while we sign you in to your Goodreads account. Velike hridinaste gromade du obala potoka, koje se ponegdje doimaju kao da su se survale s vrhunca, podmorskog su nastanka i meu slojevrma ljunka dre zasunjene raznolike ovapnenjene ljuskare, jo prcpoznarljive unato zgnjeenosri; neki mi se od njih uinie sl ini naima. PnJe dvije godine otiao je ramo obavljati pokuse ovjek koji je za ro dobio doputenje vlade.

Niti koje izbijaju iz udubljena gljivasta poklopca ne samo to nisu tako tanke i trone te se ne mogu razabrati ni pod mikroskopom osim kada je androsace u vodi, gdje se pojavljuju meke i srebrnaste, a toliko se pruaju da mogu. Ona ima grbe u unutranjoj ljusci kao i na omotau, a jednako je izbrazdana uzdu i popri-jeko.

Want to Read Currently Reading Read. Dobro Svati dosli do djevoike, J zdrnvo. Ali tko se moe obmanjivati da e nekanjeno prodrijeti meu to zaista di.

JAZU u Dubro”niku 17, To poglavlje, lserizioui a11tiche, dodano je Ogledu zapabmja nakon ccnzorskog doputenja, n samo djelo izilo je iz tiska potkraj Podrijetlo Morlaka Podrijetlo Morlaka, koj i se sada nalaze po pitomim dolinama Kotara; du rijeke Krke, Cerine i Nererve, te u planinama sredozemne Dalmacije.

Trgovina ibenskim koraljima bila je dobro razvijena u rome stoljeu, kako ro dokazuju ovi stihovi: Ntsam uspro pronai nijedan zapis njegovih srihova. Po osmi ga je put! No trivia or quizzes yet. Dunosti su tako povezanih prijatelja da jedan drugome pomae u kakvoj nevolji ili pogibelji, da osveuje nepravde nanesene drugu ird.

Stranci koji su u nae krajeve doli nakon njegapod jakim su dojmom Puta po Dalmaciji: Ali vratimo se pjesmama. Najpra-viln ija je ona to je vidite prikazanu na Fig. Sve dok budem iv neu zaboraviti doek i srdano ugoenje to mi ga je iskazao vojvoda Prvan u Kokoriu. Drugo to Morlaci mju to i nije iskljuivo njihovo a da ne bi imalo mjesra medu naim prostim pukom bakreni su i srebrni novii kasnoga Carsrva i suvremeni mleraki kovanci koje sc smarra medaljama svete jelene, te im se pripisuje velike moi protiv padavice i drugih boletina.

  HDCU 1500 PDF

Nikole u T rna vi. Mario marked it as to-read Dec 23, Katel sagraen na brdu koje ga titi mogao ga je sauvati pred uzastopnim turskim navalama; a za njegovu obranu s mora postoji pred uskim kanalom, kojim se ulazi u luku, druga tvrava, divno djelo Sammichelija koji je na njoj nainio vrata veoma slina onim svojim slavnim vratima u Veroni. U engleskom prijevodukoji ima i Zapa- imr;a o Cresu i Loinj11 i ve spomenuti Dodatak, nema teksta Asanaginicc ni Kaievih pjesnma iz Zapaanja.

Orszaga i vojvode Lovre.

Put po Dalmaciji by Alberto Fortis

Hlae su od ;o bijele rae, vezane oko kukova vunenom vrpcom koja ih zatvara kao putnu rorbu. Petra u Morpolai, podno breiuljaka, vjerojamo se uzdizala neka rimska graevina. D1e-voaka te ljepo pol. U ovim vodama love se lice, palamide, zubaci, krunasre orade, trlje, ugori i mnoge druge vrsre jednake vrijednosti na veoma zaostao i neunosan na.

Alberto-Fortis-Put-Po-Dalmaciji

Poglavlje o Morlacima, te pojedini odjeljci u dfUgim poglavljima pokazuju kako ih nije pisao bezosjeajan promatra st roga pogkda i suha srca nego osoba koja dostojanstveno daje oduka svojim osjeajima.

Pri rom dalmmaciji bijae potrebno uzeti u pomo romantino ili udesno. Veoma sam uvjeren da ispitivanje jezika moe vodiri do otkria podrijetla naroda koji ih govore; ali takoder sam uvjeren da sc pritom zahtijeva veoma otar kriterij za razlikovanje usvojenih rijei od prvobitnih, kako bi se izbjegle goleme greke.

Krkakoje potok plove sve mim’ of grad, u njoj ki je otok, nigdar ga ne bi grad. NOT will only work with single words not phrases.

Forrisova knjiga i osobito njeni odjeci porodili su morlakizam ili morlatvo u evropskim knjievnostima. Tako sveano sjedinjeni prijatelji zovu se pobratimi, a ene posestrime, to hoe rei polubraa i polusestre. Uz re rijei dobro je pljusne ili je. Stara obiteljska neprijateljstva i osobne osvete znaju izazvati krvoprolie poslije mnogo i mnogo godina; u Albaniji su, kako mi rekoe, njihove posljedice jo stranije i krvne due jo oepomirjjivije. U knjizi, koja je sastavljena kao jedinstven iz”jernj s putovanja, a u obliku pisama, slobodno su, s obzirom na smjer kretanja, opisani naa obala i priobalje: