Ximi Elga

DANIJEL GOLEMAN EMOCIONALNA INTELIGENCIJA PDF

Društvene sposobnosti TRE I DIO PRIMIJENJENA EMOCIONALNA INTELIGENCIJA 9. Intimni neprijatelji Kako izlaziti na kraj sa srcem Um i medicina. Danijel Goleman Emocionalna Inteligencija. 6 likes. Book. Emocionalna inteligencija /​ Danijel Goleman. Author. Goleman, Daniel. Published. Skopje: Matica, Physical Description. p. ; 23 cm. Subjects.

Author: Vijin Aralabar
Country: China
Language: English (Spanish)
Genre: Love
Published (Last): 26 February 2009
Pages: 174
PDF File Size: 10.35 Mb
ePub File Size: 14.70 Mb
ISBN: 479-6-81230-852-2
Downloads: 65220
Price: Free* [*Free Regsitration Required]
Uploader: Kazil

Sje anje na Vijetnam preuzeto je iz lanka M. Ali naljutiti se na pravu osobu, do ispravnoga stupnja, u pravi emocionslna, zbog ispravnoga razloga i na ispravan na in – to nije lako. Ali isto tako i jedan od najrje e primjenjivanih. Neki od uzroka posve su o iti – zamislite posljedice za radnu skupinu odnosa u kojem netko nije emcoionalna stanju kontrolirati eksplozije bijesa ili nema nimalo obzira za osje aje osoba oko sebe.

Emocionalna inteligencija by Danijel Goleman – Paperback – – from Knjizara and

Ovakva pravila pokazivanja u imo vrlo rano, djelomi no i kroz eksplicitnu pouku. Dramati ne prizvuke dodao sam ja.

Supruzi ne vole razmirice: Razmislite o nekim od o itih primjera: Tuga koju donosi gubitak ima odre ene nepromjenjive u inke: Prednosti za djecu koja odrastaju uz emocionalno sposobne roditelje: U me uvremenu, Terry se spremio za obaranje pijanca u slu aju da na ini i najmanji nasilni pokret.

  IBBO MANDAZA PDF

Emocionalna reakcija na taj poraz klju na je za sposobnost prikupljanja dovoljno motivacije za nastavak.

Strah u procesu evolucije ima osobitu ulogu: No uz njega postoji i drugi sustav spoznavanja: To je lijepo izrazio Benjamin Franklin: Sylvia Squeeter istog je trena dala otkaz; ona je crnkinja. U njegovim o ima nedvosmisleno sam vidio samo jedno: U takvim trenucima, emocionalni je um mobilizirao racionalni, koriste i ga za inheligencija vlastitih ciljeva.

Tko god je spreman na borbu prekinuo je svoju vezu sa svemirom. Na primjer, impulzivnost je medij emocija; zametak svih impulzivnih postupaka jest osje aj toliko intenzivan da rasprskavanjem prerasta u djelovanje. Interpersonalna inteligencija jest sposobnost razumijevanja drugih: Nakon nekoliko sati vratio sam se pokajni ki i gotovo u suzama.

Emocionalna inteligencija

Cijena pesimizma fanijel i prednosti optimizma Kao i u slu aju depresije, postoji medicinska cijena pesimizma – kao i proporcionalne koristi optimizma. Marion Underwood and Melinda Albert: Osje aj gubitka je koristan; prava depresija nije.

Roditelji skloni pretjeranome nadziranju, pokazalo se, ne igraju klju nu ulogu u izazivanju poreme aja u na inu prehrane. I tako danijsl zabrinuti um vrti u beskrajnome vrtlogu omanje melodrame, pri emu jedan skup briga dovodi do drugih, pa onda ponovno natrag.

  ITEXTSHARP ADD BARCODE TO EXISTING PDF

Danijel Goleman – Emocionalna Inteligencija – ŠTA SU EMOCIJE

U ono doba nije bilo takvih naziva. Odnosno, kada im je partner reagirao poja anim znojenjem, tako su reagirali i oni; kada im se kod partnera javljalo usporavanje rada srca, usporavalo se i njihovo srce. I danas se nastavlja vrlo stru na rasprava o tome je li emocionalno uzbu enje u osnovi jednako kod svih emocija ili se mogu izdvojiti jedin- stveni obrasci.

Robert Levenson i dr.: Ruth Hilsman i Judy Garber: Isklju ivoj vladavini Razuma suprotstavio je dva neobuzdana ugnjeta a: Mozak se koristi jednostavnom, ali lukavom metodom da emocionalna sje anja utisne osobitom snagom: Stoga se sljede i korak sastoji u krit kome udaljavanju od vlastitih pretpostavki: Drugi su, poput filmova namijenjenih medicinskim sestrama, s jezovitim prikazima pojedinih faza operacije, bili vrlo uznemiruju i.