Ximi Elga

DEFINITIVNI VODI KROZ GOVOR TELA PDF

DownloadDefinitivni vodic kroz govor tijela pdf. You will need administrator privileges. Added custom upgrade paths to all land and some air. Definitivni vodic kroz govor tela. by Piz, Alan; Piz, Barbara. Book condition: New. Book Description. Vulkan izdavastvo, paperback. New. Serbian language. definitivni vodic kroz govor tela pdf viewer. Quote. Postby JustĀ» Tue Aug 28, am. Looking for definitivni vodic kroz govor tela pdf viewer. Will be.

Author: Dulmaran Doushura
Country: Australia
Language: English (Spanish)
Genre: Sex
Published (Last): 28 July 2018
Pages: 51
PDF File Size: 11.41 Mb
ePub File Size: 8.29 Mb
ISBN: 719-5-31090-280-4
Downloads: 64671
Price: Free* [*Free Regsitration Required]
Uploader: Vudogore

Ako se pozdravljate s grupom od deset ljudi, verovatno ete morati vie puta da prila-goavate ugao i intenzitet, kako biste stvorili oseaj bliskosti sa svima i ostali na ravnoj nozi sa svim osobama. Ovo objanjava zbog ega se smisao za humor nalazi na vrhu enske liste prioriteta meu onim to trae kod muskarca. Iz umarka se pojavi seljak i upita: Iz muke perspektive, rei da ena ima dobar smisao za humor ne znai da ona pria viceve; to znai da se smeje njegovim vicevima.

Sve u svemu, ako niste u nekakvoj linoj vezi s drugom osobom, nemojte da koristite levu ruku prilikom rukovanja.

Zato se lako deava da pogreno protumaimo21Kad neko ima slabaan ili mlak stisak ruke pogotovo muskarac – postoji velika verovatnoa da e biti optuen da ima slab karak-ter.

Hajde da bacimo ono veliko kamenje u nju. Veina Ijudi ne ume sa sigurnou da vam kae pre no to pokua. Ruke se urcdno smetaju preko regije tella i plua, kako bi zatitile ove vi-taJne organe od povrede, tako da je verovatno da nam je ovaj gest uroen.

Dlanovima ste joj neverbalno dali deflnitivni znanja da biste voleli da bu-de otvorena i iskrena, zato to ste i vi takvi.

Ovaj gest se redovno via u ekaonicama kod lekara i zubara, a na aerodromima po njemu moete sa sigurno-u da prepoznate ljude koji prvi put lete avionom. Vidov-njaci, itai tarot karata, astrolozi i hiromanti prikupljaju infor-macije o “klijentu” upravo sluei se ovom tehnikom.

Na govorni jezik, meutim, priznaje vano mesto koje go-vor tela zauzima u naem komuniciranju. Moe da prati televizijski program dok razgo-vara telefonom i oslukuje razgovor koji se odvija iza nje, i da uzsve to pijucka kafu.

  GYROMITRA INFULA PDF

Kad su ljudi poeli da hodaju uspravno, to je oslobodilo gornji deo tela od uestvovanja u noenju sopstvene teinei omoguilo bolju kontrolu disanja. Mnoge se rasprave i istraivanja bave otkrivanjem da li su ne-verbalni signali uroeni, naueni, preneseni genima ili steeni na drugi nain.

Osmeh stisnutih usanaUsne su u pravoj liniji razvuene preko lica, a zubi su sakriveni. Zena koja pokuava da sakrije neto poku-avae da izbegne razgovor na tu temu ili e da pria o kojeemu to nema nikakve veze s tim, bavei se u isto vreme raznim dru-gim aktivnostima.

Dokazi se prikupljaju na osnovu posmatranja slepih17Alan i Barbara Pizosoba koje neverbalne signale nisu mogle da naue videi ih od drugihuoavanja upotrebe karakteristinih gestova u kulturama irom sveta i prouavanja ponaanja naih najbliih roaka po an-tropolokoj liniji, bezrepih ovekolikih i repatih majmuna. Druga osoba Iskoraite levompokuava nogom napredZatim iskoraite napred desnom nogom, pomerajui se po-preko ispred osobe i zalazei u njen lini prostor.

Ekmen, Frisen i Sorenson potkrepili su neka od Darvinovih prvobitnih uverenja o uroenim gestovima, prouavajui izraze lica ljudi iz pet veoma razliitih kultura. Ruka na ramenu i hvatanje za nadlakticu pokazatelji su izrazite prisnosti i mogu ak da rezultuju zagrljajem o “linom prostoru, bie vie rei u Poglavlju Alkohol uklanja in-hibicije i dozvoljava Ijudima da se vie smeju, to oslobaa en-dorfine.

Sreom, moeteda nauite da budete duhoviti. Zanimljivo, ali kako gestovi otvorenih dlanova prelaze u naviku, tako se smanjuje tendencija govorenja neistine. Odvojite malo vremena i vebajte razne stilove rukovanja s prijateljima i kolegama i brzo ete nauiti kako da va stisak ruke bude svaki put pozitivan.

Dennitivni vodi kroz govor telaHumor poboljava prodajuKaren MahJejt, profesor marketinga na Koledu za poslovnu ad-ministraciju Univerziteta u Sinsinatiju, ustanovila je da ubaciva-nje humora u reklamu pospesuje prodaju.

Posledica je da su oni na drugom kraju, naroito ene, skloni da ne veruju u ono to uju. Dvorunik je poput minijaturnog zagrljaja i prihvadjiv je samo u okolnostima kad bi u obzir doao i zagrljaj. Ako vidite da vam neko prua ruku drei je na prikazani na-in, evo nekoliko naina da mu kontrirate: Sem ukoliko posedujete uroenu sposobnost ili ste na-uili da itate govor tela, po svoj prilici i vi proputate veinu toga.

  JUVENAL ACOSTA EL CAZADOR DE TATUAJES PDF

Poto ih pozdravi rukujui se s njima dlanom nanie, odmie se od njih – oko 1 metar – s rukama oputenim uz telo ilijza Jea, u poloaju princa Filipa, dlan u dlanu superiornostili sjednom ili obema rukama u depovima neuestvovanje. Proce-njivanjem ponaanja drugih angauje se izmeu etrnaest i e-snaest oblasti u enskom mozgu, dok mozak mukarca za to ne odvaja vie od etiri do est oblasti.

Kad se beba dovoljno nasisala, poinje da vrti glavom levo-desno da bi odbila bradavicu ili cuc-lu.

Allan Pease | LibraryThing

Da bi pokazali da su agresivni, ovekoliki maimuni ooka?. Smeh se mnogo esce javljao za vreme drutvene interakcije. Kako god bilo, namera mu je da susret protekne pod njegovim uslovima. Ovo rezultuje gubitkom ravnotee i loim poetkom odnosa. Zato se mi smejemo i priamo, a impanze neRobcrt Provajn, profesor psihologije na Univerzitetu u Merilen-du Baltimorustanovio je da se ljudski smeh razlikuje od sme-ha naih roaka primata. Kad god je pomenuo prihode politiara, pokazi-Imati mo zapaanja znai imati sposobnost da se uoe protivrenosti izmeu neijih rei i govora tela.

Neobina stvar u vezi s osmehom jeste to to, kad ga uputite ne-kom, ta osoba teko da moe da odoli da vam ne uzvrati na isti nain, ak i kad se oboje lano osmehujete.

definitivni vodic kroz govor tela pdf viewer

Kao tinejderi, nauili smo da taj gest uinimo manje oiglednim, tako to smo malo opustili ruke i kombmovali ga s prekrtenim nogama. Ustanovili smo i da su neke ene, u odreenim drutvenim kontekstima, sklone da se “mlako” rukuju s mroz, kako bi nagovestile potinjenost.

Takoe, pomoi e vam i da ne plaite malu decui da vas okolina ne smatra namrgoenim matorim goveetom.