Ximi Elga

KATOLIKA PESMARICA PDF

Dzien chrzei^ganina katolika, poswifcouy na chwal^ Trojcy przenayswi^tszej, nigswi^ Pesmarica, Mala, u kojoj su samo pesme ratne, koje kao sitne vamice. MFRINTA Uitelská knihoDna šKol méšan. a obec. f Novém M«síó D./Met. Oábor. Yn 2„.. Cte..^^«. Katovice katoda katode katolik katolika katolike katolikinja katolikom katoliku pesku peskulja peskuše pesma pesmama pesmarica pesmarice pesmarici.

Author: Shajind Malagor
Country: Ghana
Language: English (Spanish)
Genre: Music
Published (Last): 3 May 2018
Pages: 332
PDF File Size: 13.15 Mb
ePub File Size: 9.92 Mb
ISBN: 392-9-50371-258-7
Downloads: 14830
Price: Free* [*Free Regsitration Required]
Uploader: Tuzuru

Z. Slavic ”Pisanje Zaborava”

Meutim, kad se premosti par kilometara tmine, stie se u grad koji ivi jo prkosniji i uporniji da izdri. Sala puna mahom sredovenih i starijih ljudi. U pesmi “Uspeni hladni svet” Radivoj ajtinac ovako peva: Bilo je vie stotina lepo obuenih ljudi koji su se znojali na avgus tovskom suncu. Ova knjiga pesmarkca da rekonstruie kulturna, umetnika i mentalna strujanja u naem gradu, skoro od sredine devetnaestog veka pa sve do dananjih vremena.

A Ja sam nekako siguran da e ovog Vidovdana mir stii u nau Srbiju jer e zlo samo sebe, ne uspevi nas, uguiti i obesmisliti. Pavlovpotpise sadanjih ljubitelja lepe knjievnosti, ali i, neoekivano, dve pesme danas renomiranog scenografa Miodraga Tabakog.

Mnogi, da ne kaem i veina pisaca, slikara, glumaca poniklih u naem gradu duguju Ivanu Leriku, naravno ne svoj talenat, ve dragocen podsticaj, savet, recenziju i podrku da se zapute u avanturu umetnosti. Kafa ispred hotela, susret sa zrenjaninskim ugostiteljima. Kao da sam od roenja vezan za njega. I dok ovo leto, posle munog prolea, plamti, seam se kako smo se, mi mi mladii zrenjaninski, Begejom sad ve u istoriju spakovanim, izmeu mostova, od Brankovana do Fiera “sputali”.

  INTRODUCTION TO ELECTRONIC DEFENSE SYSTEMS BY FILIPPO NERI PDF

Naravno, svega moda ne bi ni bilo da se u itav poduhvat, onda kad je to bila ak i politika jeres, nije umeao “dobri duh Ariel” u liku u glamuroznog dr Draka Reepa. Neka ovaj subjektivni izvod iz razliitih generacijskih, profesionalnih i inte lektualnih rakursa ispiranja zaviajnog sindroma, sa kojim sam veim delom u sa glasju, ili kreativnom raskoraku, poslui kao uvod u ZAVIAJNE ESEJE koji zapoinju u vremenu kada je rat bio samo mislena imenica, a zavravaju se u danima bombardovanja Nai preci su ipak bili toliko mudri da od svakog od njih usvoje po neto: Svako sa razliitim mestom u njoj, i iskustvom.

Kata Log Magel an

Kasnije se zaviaj pro irio na celu ulicu, kroz koju su leti, tamo kod kasarne, s veeri, prolazile krave u vraanju sa ispae, a zimi se ista zavravala na istom mestu, gde seljake sanke odlaze neznano kuda a mi, deca, se otkainjemo od njih, i zavravamo u dubokom snegu.

Jer bi to bilo sasvim logino. Dok se vraam, po sunanoj pomami, ka Zrenjaninu mislim kako na narod, prosto genetski, zna da mir teko svie i da su zato njegove zalihe optimizma besk rajne. I da se vratimo promociji knjige Dr.

Mnogi e je ipak, makar i kriom proitati, u to sam ubeen. Promiljanje grada, kako ga ja zamiljam, svodi se na sledee upitanosti: Naravno, kad zanemarim ono to sam svirao za grofa Esterhazija. Da li je u pitanju samo provod ili nas moda priroda umetnosti kojima se bavimo ini raz liitim. I pre nego to se temivarskim drumom uputio negde, moda da sretne uru Jakia, zavrio je i Sofijin veliki portret, u bisernosivom koloritu, da je zatiti od sva kog zla. StojanOdlomci iz ustavne i narodne borbe, knjiga druga, Od Zajearske bune do ostavke kralja Milanatamparija ,Dositej Obradovi”Beograd Veliki Konstatin Danil je iveo i radio u Bekereku.

  DIGIDESIGN 882 PDF

Ili ka Malom mostu gde e u ve proloj budunosti skonati.

Knjievne i ivotne uspomeneNarodna prosvetaBeograd Duh njen je zato i u mom izboru onog to me u kulturi zrenjaniskoj u protekloj godini i najvie dojmilo. Sve pesmraica neko pod maskom noi ne ukloni ovaj beleg hrabrosti i nepristajanja na neprikosnosvenost sile. Lokalni muziari su bili zaista drugaiji nego oni kod nas, ali sve jedno – muzika je uvek muzika”.

Prekinuti kolski as; 3. Barem u globalu i naelu. PierreStradanje naroda koji je uvek rekao: Oni koji bolje poznaju pesnitvo Manojlovievo ovakva odluka cenjenog irija nee biti neoekivana jer je i poezija ovog naeg slavnog sugraanina nosila u sebi odbljeske “signalistikog vatrometa”.

AndrijaRenik srpskog i nemakog jezikaNovi Sad Razlika u duini ivota grada i jedne generacije je osnovni uzrok nesporazuma. Sve je, i to svima, publici i uesnicima, drugaije nego ikad: PritchardTemelji modernog pesmarida verski dogaaji Ovaj tekst doivljava sudbinu svega onog to se dugo priprema: Dok sam iao prema klaviru oseao sam kao da su gosti razoarani.

Grad je postao Petrov grad. Prikriveni boljevizam bei od tolerancije kao avo od krsta!