Ximi Elga

KRV SUZE I ZNOJ LEGIJA PDF

Legija i zemunski klan by Marko Lopušina(Book); Revolution: između razuma i srca Audience level: (from for Krv, suze to for Taina Moga ). I prve kapi znoja virkahu ko polucije sazrijevajue mladosti. Ali jednoga dana – onako od sluaja – zapazi, da je bacio krv. istu krv. Rairi mu se dobroduno lice i sjajne suze od ogromnog smijeha zatitrae na .. I eto – niu novinari, politiari, uenjaci, pisci – itava jedna legija ljudi, u kojih je tatina jaa od eluca. Svugde je meu primitivnim narodima krv smatrana kao poslastica – nikada kao neto Kod Suze, u drevnom Elamu (dananja Persija), naeni su ostaci po tipu veoma slini Kao tvorcu i vladaru sveta njemu pomae legija manjih boanstava, u poetku (Uinio sam to) I znoj potee ispod mog pazuha.

Author: Yojora Nahn
Country: Congo
Language: English (Spanish)
Genre: Sex
Published (Last): 25 January 2004
Pages: 99
PDF File Size: 8.39 Mb
ePub File Size: 15.86 Mb
ISBN: 284-2-93885-476-2
Downloads: 4941
Price: Free* [*Free Regsitration Required]
Uploader: Vudozilkree

I Plee mi pomogo. Samo ga jutro donese u zlatnoj aci nebeskoga diva i poskonoj himni zeleni i svetom ditirambu pernatihsoprana. Kad bi u noiostao do kasna vani, ona je tad imala jednoga neprijatelja: Zhoj mu je preko desnog oka bio povez, a duboka mu je crvena brazgotina tekla niz desni obraz od ruba kose sve do brida vilice. Kad je ulazio, u tokonami okrenutoj prema vratima bila je lakirana vaza s krizantemama. Koija bijae potrcan lijepom, izvalivi jednu nogu s ogromnom izmom i poloiv bi na kukove konjske.

Bilo mi je k’o da sam ugurao prst u struju. Bio je tri metra od njega kad ga je ovaj ugledao. Drugu mu dapae veer postane dosadna. Zapravo ta dva odijeljena prostora ne bijahu niemu nalik.

  GREG CAPULLO KRASH COURSE PDF

Ulemek, Milorad [WorldCat Identities]

No da je skratimo, Gus junior je mrtav. Kao to je ocu milije imati sina uposlena u svijetu, tako je majci milije imati ga besposlena kod kue.

Rekao sam pet minuta.

Sreo bi je kadgod u gradu s velikom koarom, s kojom se je jedva vukla zagledavajui se u izloge i automobile po itave etvrte. Davae male porcije povisujui do prilike cijenu na novi, dva, reui malene komade kruha i viui na goste, kad bi prigovorili.

Je li to bio izlet za samoubojice? Tako su mu male da djeluju gotovo kao deformitet.

Will Durant – Istorija Civilizacije

Ulicom se je gonio jedan voz, to su ga vukli konji pijana kasa i dupinskih hrptova. Bilo je adresirano na Charlesa Gordona Howea, Esq.

Osvrnuo se prema Kimuri i Miei i zasmijuljio se. Svreni filozof s oalima i balinom. Povukao je prema gore i bodlja mu je zaparala duboko u meso.

Ona izgledae zadahtana ko beskrvna djevica, to se zatrala uz goru. Gomez je kimanjem glave i izbezumljenim pogledom izrazio svoje slaganje. U prednjoj, manjoj, bez irv, spavae jedna ena, koja je samo zato i uzela tu sobu. Kum se je tako mijeao u sve kune razmirice kao prijatelj i kao svetenik. Borba je trajala gotovo dva sata. Pa uzevi eir izae govorei u patos: Plovio je povrinom, plovio po sebi i rijetko, na mahove, od sluaja zaronjivao bi u sebe i odmah izmiljio na vrh.

  AVS1AC DATASHEET PDF

Howe se nagnuo preko stola i namignuo mu. Ima tu izvjesne ironije.

Milorad Ulemek Legija – Wikipedia

Soba je bila jo u neredu i smrad se ispavanih teko lelijae na sudaru svjeega jutra. Da me uzmu u vojnike, slino bih osjeao. Hodnik je bio u polutmini, a u tu polutminu zujahu njihove iskidane rijei. On joj vidi i srce i plua i – duu Podigao je poklopac motora i za jedan palac pomakao automatski upusni priklopac.

Netko ju je drugi pograbio u mraku i okretom ubacio u sobu. Zastori su sputeni, kroz njih puca ar ljetnog sunca. To je bilo za Kimuru nezamislivo. Oni onda nijesu znali, koji je euze razlog tome, pa su sve bacali na dosadu, koja se orila iz uiteljevih usta, a odjekivala iz uenikih uiju. Hotel je godine Arsen se tu uspravi i spusti eir na stol. Ove ju je tri veeri sretao tu na osami. O’Hara nije popustio pritisak.

Odakle taj Kameleon operira? Arsen je tu tek vidio, kako su na drugoj strani ulice dva straara udarala sabljama jednu enu i zavikav neto nejasna prie blie.

Poslije podne proetaj se i opet i pogledaj na prozore: A za vas, nije vino. Utihnuo se, lego i poinuo.